//

16 grudnia 2013r.
Jama Michalika, ul. Floriańska 45, Kraków

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE „POEZJA, GWIAZDY GWIAZDKA” pt. „Spotkania”

zaprezentowano wiersze następujących autorów:

Alicji Baluch, Józefa Barana, Eligiusza Dymowskiego, Leszka Elektorowicza, Lesława Faleckiego, Krzysztofa Kołtuna, Krzysztofa Lisowskiego, Ewy Lipskiej, Jadwigi Maliny, Ewy Elżbiety Nowakowskiej, Anny Skoczylas, Stanisława Stabry, Jana Strządały, Beaty Szymańskiej, Elżbiety Wojnarowskiej, Michała Zabłockiego ,Elżbiety Zechenter-Spławińskiej, Bogusława Żurakowskiego, Stanisława Jerzego Kulisia

Prowadzenie: Beata Szymańska i Elżbieta Wojnarowska, Wieczór uświetniły piosenki poetyckie w wykonaniu Krzysztofa Bigaja