//

22 grudnia 2014r.
Jama Michalika, ul. Floriańska 45, Kraków

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE oraz Ewa i Stanisław Jerzy Kulisiowie zapraszają na

Opłatkowe spotkanie poetyckie „POEZJA, GWIAZDY GWIAZDKA” pt. „Ślady, wspomnienia, nadzieje na przyszłość” oraz Wieczór autorski Stanisława Jerzego Kulisia – z promocją poematu AKADEMIA AKROPOLIS

zaprezentowano twórczość:

Alicja Baluch, Józef Baran, Marek Baterowicz, Bożena Boba- Dyga, Eligiusz Dymowski, Leszek Elektorowicz, Lesław Falecki, Katarzyna Grzesiak, Mirosław Jabłoński, Krzysztof Kołtun, Wiesław Kulikowski, Ewa Lipska, Agnieszka Lisak, Krzysztof Lisowski, Jadwiga Malina, Łukasz Mańczyk, Leszek Moczulski, Ewa Elżbieta Nowakowska, Kinga Olewicz, Apolonia Ptak, Anna Skoczylas, Stanisław Stabro, Jan Strządała, Beata Szymańska, Elżbieta Wojnarowska, Szczęsny Wroński, Michał Zabłocki, Zofia Zarębianka,Elżbieta Zechenter-Spławińska, Bogusław Żurakowski, Waldemar Żyszkiewicz, Stanisław Jerzy Kuliś

Prowadzenie: Beata Szymańska i Elżbieta Wojnarowska

Oprawa muzyczna Magdalena Hanausek z autorskim repertuarem, Maciej Machl – gitara, Piotr Wojnarowski – gitara basowa.