//

17 listopada 2015r.
Jama Michalika, ul. Floriańska 45, Kraków

CZYTANIE „KORALIKÓW” Jana Strządały w JAMIE MICHALIKA

NAJNOWSZA KSIĄŻKA POETYCKA Jana Strządały „KORALIKI” czytanie

ROZMOWA prowadzenie MICHAŁ ZABŁOCKI: „Między erotyzmem a patriotyzmem. Debata o liryce okołoreligijnej Jana Strządały”

Spotkanie połączone z KONCERTEM MUZYCZNYM

wiersze Jana Strządały śpiewała EWA SZYDŁO z zespołem „PostScriptum” RYSZARD PAŁKA – SYLWESTER SOŚNIAK