//

17 listopada 2015r.
Jama Michalika, ul. Floriańska 45, Kraków

CZYTANIE “KORALIKÓW” Jana Strządały w JAMIE MICHALIKA

NAJNOWSZA KSIĄŻKA POETYCKA Jana Strządały “KORALIKI” czytanie

ROZMOWA prowadzenie MICHAŁ ZABŁOCKI: “Między erotyzmem a patriotyzmem. Debata o liryce okołoreligijnej Jana Strządały”

Spotkanie połączone z KONCERTEM MUZYCZNYM

wiersze Jana Strządały śpiewała EWA SZYDŁO z zespołem “PostScriptum” RYSZARD PAŁKA – SYLWESTER SOŚNIAK